Mahashivaratri Celebration at SKDC - 24-Feb-2009 - ashish